Usługi Geodezyjne GEONIVEL Leszek Murawski

e-geodeta.com»kujawsko-pomorskie»Brześć Kujawski»Usługi Geodezyjne GEONIVEL Leszek Murawski
  • Brześć Kujawski 87-880
    Królewska 11a/21
    Kujawsko-pomorskie
  • 663549674
  • www.geonivel.pl

Świadczone usługi

geodezyjne opracowanie planu realizacyjnego obiektów budowlanych
geodezyjne pomiary realizacyjne oraz inwentaryzacyjne
Opracowanie planów zagospodarowania terenu w postaci rastrowej lub cyfrowej.
geodezyjne opracowanie projektów obiektów budowlanych
geodezyjne pomiary realizacyjne oraz inwentaryzacyjne
Geodezyjne opracowanie projektu technicznego obiektu budowanego. 
tyczenie lokalizacji obiektów budowanych
geodezyjne pomiary realizacyjne oraz inwentaryzacyjne
Wytyczenie lokalizacji obiektu budowlanego na działce budowlanej.
tyczenie szczegółów obiektów budowlanych
geodezyjne pomiary realizacyjne oraz inwentaryzacyjne
Wytyczenie szczegółowych elementów obiektu budowlanego zgodnie ze wskazaniami klienta.
pomiary kontrolne budowy i montażu
geodezyjne pomiary realizacyjne oraz inwentaryzacyjne
Wykonywanie pomiarów kontrolnych zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników procesu budowy.
pomiary przemieszczeń i odkształceń w czasie trwania budowy
geodezyjne pomiary realizacyjne oraz inwentaryzacyjne
Wykonywanie pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektu budowlanego i sporządzenie dokumentacji przedstawiającej wyniki pomiarów.
pomiary powykonawcze
geodezyjne pomiary realizacyjne oraz inwentaryzacyjne
Wykonywanie pomiarów i geodezyjnej dokumentacji powykonawczej po zakończeniu procesu budowy.
udział w postępowaniu rozgraniczeniowym nieruchomości
rozgraniczenia i podziały nieruchomości
Przeprowadzenie procedury rozgraniczenia nieruchomości w celu ustalenia granic.
ustalanie i okazanie granic nieruchomości
rozgraniczenia i podziały nieruchomości
Przeprowadzenie ustalenia granic nieruchomości.
wznawianie znaków granicznych
rozgraniczenia i podziały nieruchomości
Wykonanie prac geodezyjnych w zakresie wznowienia istniejących znaków granicznych, okazanie ich i sporządzenie protokołu. 
podział nieruchomości na terenach zurbanizowanych, leśnych oraz rolnych
rozgraniczenia i podziały nieruchomości
Przeprowadzenie podziału nieruchomości zgodnie z wolą właściciela nieruchomości zgodnie z przepisami prawa.
prace geodezyjne z zakresu ewidencji budynków
rozgraniczenia i podziały nieruchomości
Założenie, edycja lub usunięcie kartotek budynkowych.
prace geodezyjne z zakresu ewidencji budynków
rozgraniczenia i podziały nieruchomości
Założenie, edycja lub usunięcie kartotek budynkowych.
badanie stanu prawnego nieruchomości
rozgraniczenia i podziały nieruchomości
Badanie stanu prawnego nieruchomości.
udział w postępowaniu rozgraniczeniowym gruntu
rozgraniczenia i podziały gruntów
Przeprowadzenie procedury rozgraniczenia gruntu.
ustalanie i okazanie granic gruntu
rozgraniczenia i podziały gruntów
Wykonanie prac związanych z ustaleniem i okazaniem granic gruntu.
wznawianie znaków granicznych gruntu
rozgraniczenia i podziały gruntów
Prace geodezyjne polegające na odszukaniu lub wznowieniu wcześniej wykonanych znaków granicznych.
prace geodezyjne z zakresu ewidencji gruntów
rozgraniczenia i podziały gruntów
Wykonywanie prac związanych z ewidencją gruntów.
sporządzanie dokumentacji związanej z nieruchomością do celów prawnych
rozgraniczenia i podziały gruntów
Wykonywanie map do celów prawnych.
projektowanie, pomiar, zakładanie i obliczenia osnów realizacyjnych
geodezyjna obsługa inwestycji
Wykonywanie prac geodezyjnych mających na celu założenie osnowy realizacyjnej potrzebnej do celów realizacji zamierzenia budowlanego.
wytyczanie nieruchomości
geodezyjna obsługa inwestycji
Wytyczenie czyli wskazanie dokładnej lokalizacji obiektu budowlanego na działce budowlanej.
wytyczanie uzbrojenia terenu
geodezyjna obsługa inwestycji
Wytyczenie projektowanej trasy sieci uzbrojenia terenu wraz z istniejącymi kolizjami.
pomiary przemieszczeń i odkształceń
geodezyjna obsługa inwestycji
Wykonywanie pomiarów kontrolnych na zlecenie uczestników procesu budowy.
pomiary objętości mas ziemnych
geodezyjna obsługa inwestycji
Wykonywanie pomiarów i obliczenie bilansu mas ziemnych.
geodezyjna obsługa procesu inwestycyjnego na każdym etapie
geodezyjna obsługa inwestycji
Wykonywanie pomiarów geodezyjnych i opracowywanie wyników tych pomiarów na cele inwestycji na każdym jej etapie.
Kontakt
Wyślij
Opinie 0
    W tej chwili brak opini o tej placówce. Bądz pierszym opiniującym
Dodaj Opinie
Słowa kluczowe
geodezja, geodeta, mapa do celów projektowych, inwntaryzacja powykonawcza, podział nieruchomości, wznowienie granic, rozgraniczenie nieruchomości, geodezyjna obsługa inwestycji
Twój serwis geodezyjny e-geodeta.com
QR Code