Geosfera Świętokrzyska Pracownia Geodezyjna

e-geodeta.com»świętokrzyskie»Kielce»Geosfera Świętokrzyska Pracownia Geodezyjna
Dane firmy
Kielce 25-325
ul. Poleska 39A/4
świętokrzyskie
Opis

Nasz zespół

Nasza kadra geodetów zdobywała swoje umiejętności praktyczne zarówno podczas dużych inwestycjach, jak również przy drobnych pracach takich jak: mapy pod budowę domu jednorodzinnego, uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu, podziały działek, mapy do sądu itp.

Zaplecze techniczne

Nowoczesny sprzęt umożliwia nam wykonanie pomiarów z wysoką precyzją. Technologia pomiarów satelitarnych GPS znacznie przyspiesza pracę i pozwala wykonać szereg zadań w krótkim terminie.
Realizujemy wszelkiego rodzaju mapy geodezyjne w formie analogowej i numerycznej. Wykorzystujemy specjalistyczne oprogramowanie pozwalające wykonać dokumentację we wszystkich standardach narzuconych przez klienta. Do jakości zleconych prac przywiązujemy najwyższą wagę.

Oferta:

I. PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PROCESEM BUDOWLANYM. W TYM:
- kompleksowe wykonywanie map do celów projektowych niezbędnych do opracowania planów zagospodarowania działki oraz dokumentacji koniecznej do uzyskania pozwolenia na budowę: budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu, przyłączy
- tyczenie obiektów budowlanych, a w tym: wyznaczanie położenia projektowanych budynków i innych obiektów w terenie, wyznaczanie i przenoszenie osi fundamentów i innych punktów charakterystycznych projektowanej budowli na ławice, wyznaczanie zera budowlanego i innych reperów (punktów wysokościowych)
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza: geodezyjne pomiary inwentaryzacyjne wykonywane na poszczególnych etapach budowy, pomiary inwentaryzacyjne po zakończeniu procesu budowlanego, sporządzanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej (map z inwentaryzacji) niezbędnej do zgłoszeń zakończenia budowy w Nadzorze Budowlanym i innych instytucjach.
- obsługa geodezyjna budowli liniowych: drogowych, sieci uzbrojenia terenu
- pomiary mas ziemnych, obliczanie objętości wykopów, nasypów oraz innych prac ziemnych - pomiar osiadań i przemieszczeń budynków i budowli, pomiar pionowości kominów przemysłowych

II. PRAWNA OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI. W TYM:
- badanie stanu prawnego nieruchomości, analiza archiwalnych („dawnych”) dokumentów stwierdzających stan prawny nieruchomości (tabele likwidacyjne, księgi hipoteczne, zbiory dokumentów, akty notarialne, decyzje administracyjne) związana z regulacją stanów prawnych nieruchomości wymaganą do spraw związanych z zamiarem dysponowania nieruchomościami (zbywanie, sprzedaż, darowizna) a także w związku z koniecznością zakładania ksiąg wieczystych
- identyfikacja nieruchomości opisanych w „dawnych” dokumentach własności z aktualnymi danymi operatu ewidencji gruntów i budynków, niezbędna do aktualizacji oznaczeń nieruchomości w istniejących księgach wieczystych
- wykonywanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do postępowań administracyjnych dotyczących aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków
- aktualizacja oznaczeń użytków gruntowych
- wykazywanie faktycznej powierzchni i granic działek ewidencyjnych
- wykonywanie dokumentacji geodezyjnej (map) niezbędnej do postępowań sądowych dotyczących:
• nabycia własności nieruchomości w drodze uwłaszczenia (uregulowanie własności gospodarstw rolnych)
• nabycie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia
• wyjścia ze współwłasności nieruchomości
• służebności gruntowych i przesyłu

III. PRACE ZWIĄZANE Z USTALANIEM GRANIC NIERUCHOMOŚCI I DOKONYWANIEM ICH PODZIAŁÓW, W TYM:
- wznawianie znaków granicznych oraz wyznaczanie punktów granicznych
- ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych
- rozgraniczanie nieruchomości
- wykonywanie podziałów nieruchomości

Kontakt

* Wysyłając formularz akceptujesz regulamin
Wyślij
Galeria Geosfera Świętokrzyska Pracownia Geodezyjna
Mapa

Opinie 0
Brak opinii o placówce. Bądź pierwszym opiniującym.
Dodaj opinie
Polecane firmy
25-326 Kielce
Leszczyńska 64/13

Polecana Placówka
25-661 Kielce
Helenówek 53

Polecana Placówka
25-548 Kielce
Jeleniowska 111

26-085 Kielce
Miedziana Góra, ul. Tumlińska 19

25-363 Kielce
Wesoła 51, lok. 115

Słowa kluczowe

geodeta Kielce, Włoszczowa, jędrzejów, geodezja Kielce, Włoszczowa, jędrzejów, usługi geodezyjne świętokrzyskie, mapy do celów projektowych, inwentaryzacje powykonawcze, podziały nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, tyczenie budynków, budowli, geodeta świętokrzyskie