Geosfera Świętokrzyska Pracownia Geodezyjna

e-geodeta.com»świętokrzyskie»Kielce»Geosfera Świętokrzyska Pracownia Geodezyjna
Dane firmy
Kielce 25-325
ul. Poleska 39A/4
świętokrzyskie
Opis

Nasz zespół

Nasza kadra geodetów zdobywała swoje umiejętności praktyczne zarówno podczas dużych inwestycjach, jak również przy drobnych pracach takich jak: mapy pod budowę domu jednorodzinnego, uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu, podziały działek, mapy do sądu itp.

Zaplecze techniczne

Nowoczesny sprzęt umożliwia nam wykonanie pomiarów z wysoką precyzją. Technologia pomiarów satelitarnych GPS znacznie przyspiesza pracę i pozwala wykonać szereg zadań w krótkim terminie.
Realizujemy wszelkiego rodzaju mapy geodezyjne w formie analogowej i numerycznej. Wykorzystujemy specjalistyczne oprogramowanie pozwalające wykonać dokumentację we wszystkich standardach narzuconych przez klienta. Do jakości zleconych prac przywiązujemy najwyższą wagę.

Oferta:

I. PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PROCESEM BUDOWLANYM. W TYM:
- kompleksowe wykonywanie map do celów projektowych niezbędnych do opracowania planów zagospodarowania działki oraz dokumentacji koniecznej do uzyskania pozwolenia na budowę: budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu, przyłączy
- tyczenie obiektów budowlanych, a w tym: wyznaczanie położenia projektowanych budynków i innych obiektów w terenie, wyznaczanie i przenoszenie osi fundamentów i innych punktów charakterystycznych projektowanej budowli na ławice, wyznaczanie zera budowlanego i innych reperów (punktów wysokościowych)
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza: geodezyjne pomiary inwentaryzacyjne wykonywane na poszczególnych etapach budowy, pomiary inwentaryzacyjne po zakończeniu procesu budowlanego, sporządzanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej (map z inwentaryzacji) niezbędnej do zgłoszeń zakończenia budowy w Nadzorze Budowlanym i innych instytucjach.
- obsługa geodezyjna budowli liniowych: drogowych, sieci uzbrojenia terenu
- pomiary mas ziemnych, obliczanie objętości wykopów, nasypów oraz innych prac ziemnych - pomiar osiadań i przemieszczeń budynków i budowli, pomiar pionowości kominów przemysłowych

II. PRAWNA OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI. W TYM:
- badanie stanu prawnego nieruchomości, analiza archiwalnych („dawnych”) dokumentów stwierdzających stan prawny nieruchomości (tabele likwidacyjne, księgi hipoteczne, zbiory dokumentów, akty notarialne, decyzje administracyjne) związana z regulacją stanów prawnych nieruchomości wymaganą do spraw związanych z zamiarem dysponowania nieruchomościami (zbywanie, sprzedaż, darowizna) a także w związku z koniecznością zakładania ksiąg wieczystych
- identyfikacja nieruchomości opisanych w „dawnych” dokumentach własności z aktualnymi danymi operatu ewidencji gruntów i budynków, niezbędna do aktualizacji oznaczeń nieruchomości w istniejących księgach wieczystych
- wykonywanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do postępowań administracyjnych dotyczących aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków
- aktualizacja oznaczeń użytków gruntowych
- wykazywanie faktycznej powierzchni i granic działek ewidencyjnych
- wykonywanie dokumentacji geodezyjnej (map) niezbędnej do postępowań sądowych dotyczących:
• nabycia własności nieruchomości w drodze uwłaszczenia (uregulowanie własności gospodarstw rolnych)
• nabycie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia
• wyjścia ze współwłasności nieruchomości
• służebności gruntowych i przesyłu

III. PRACE ZWIĄZANE Z USTALANIEM GRANIC NIERUCHOMOŚCI I DOKONYWANIEM ICH PODZIAŁÓW, W TYM:
- wznawianie znaków granicznych oraz wyznaczanie punktów granicznych
- ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych
- rozgraniczanie nieruchomości
- wykonywanie podziałów nieruchomości

Kontakt

* Wysyłając formularz akceptujesz regulamin
Wyślij
Galeria Geosfera Świętokrzyska Pracownia Geodezyjna
Mapa

Opinie 0
Brak opinii o placówce. Bądź pierwszym opiniującym.
Dodaj opinie
Polecane firmy
25-661 Kielce
Helenówek 53

Polecana Placówka
25-548 Kielce
Jeleniowska 111

25-363 Kielce
Wesoła 51, lok. 115

25-432 Kielce
J. Jeziorańskieg

25-217 Kielce
ul. Hauke Bosaka 1/202

Słowa kluczowe

geodeta Kielce, Włoszczowa, jędrzejów, geodezja Kielce, Włoszczowa, jędrzejów, usługi geodezyjne świętokrzyskie, mapy do celów projektowych, inwentaryzacje powykonawcze, podziały nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, tyczenie budynków, budowli, geodeta świętokrzyskie