Kancelaria Geodezyjna Mariusz Krupski

e-geodeta.com»łódzkie»Kutno»Kancelaria Geodezyjna Mariusz Krupski
  • Kutno 99-300
    Wyszyńskiego 11pok 104
    łódzkie
  • 721 499 959
  • mariusz.krupski@onet.pl

Świadczone usługi

pomiary powykonawcze
geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe

Mapa z inwentaryzacji powykonawczej budynku lub budowli wykonywana jest po zakończeniu wszystkich prac budowlanych i stanowi załącznik do dokumentacji przekazywanej w celu dokonania odbioru technicznego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

 

pomiary uzupełniające
geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe

Zaktualizowana mapa zasadnicza stanowi podstawę do wszelkich prac projektowych, jest niezbędna przy realizacji każdej inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę. 

Oferujemy wykonanie map do celów projektowych zarówno w tradycyjnej technologii analogowej, jak również map cyfrowych i numerycznych.

geodezyjne opracowanie planu realizacyjnego obiektów budowlanych
geodezyjne pomiary realizacyjne oraz inwentaryzacyjne
Opracowujemy wszelkie projekty i plany realizacyjne pod kontem wykonywania obsługi inwestycji
wznawianie znaków granicznych
rozgraniczenia i podziały nieruchomości
Wykonuje się w celu ustalenia przebiegu granic działki w sytuacji, gdy dotychczasowe znaki graniczne uległy zniszczeniu lub nie można ich odnaleźć.
podział nieruchomości na terenach zurbanizowanych, leśnych oraz rolnych
rozgraniczenia i podziały nieruchomości
Wykonujemy wszelkie podziały nieruchomości.
sporządzanie dokumentacji związanej z nieruchomością do celów prawnych
rozgraniczenia i podziały nieruchomości
oferujemy pomoc w procedurach prawnych związanych z wyceną nieruchomości, ustanowieniem służebności gruntowej, osobistej i służebności przesyłu. Wykonujemy mapy pow w/w procedury.
pomiary objętości mas ziemnych
geodezyjna obsługa inwestycji
Wykonujemy również pomiary pól powierzchni, objętości obiektów kubaturowych, hałd, wykopów, pomiary wysokości, spadków terenu, bilansowanie robót ziemnych itp.
Kontakt
Wyślij
Opinie 0
    W tej chwili brak opini o tej placówce. Bądz pierszym opiniującym
Dodaj Opinie
Słowa kluczowe
Geodeta Kutno, Kutno Geodeta, Kancelaria Geodezyjna, Geodezja Kutno, Podział Kutno, Inwentaryzacja Geodezyjna Kutno
Twój serwis geodezyjny e-geodeta.com
QR Code