Galileo Biuro Usług Geodezyjno-kartograficznych inż. Artur Kocki

e-geodeta.com»lubelskie»Lublin»Galileo Biuro Usług Geodezyjno-kartograficznych inż. Artur Kocki
  • Lublin 20-468
    Inżynierska 3
    Lubelskie
  • 792-236-497
  • www.galileolublin.pl

Świadczone usługi

wyznaczanie lokalizacji obiektów i urządzeń
geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe

Wytyczenie trasy kabla energetycznego polega na wskazaniu miejesc załamań projektowanej trasy kabla oraz wskazanie miejsc kolizyjnych z innymi istniejącymi już sieciami uzbrojenia podziemnego. Geodezyjnemu wytyczeniu podlegają również projektowane drogi, budynki, ogrodzenia oraz inne budowle które wymagają zlokalizowania ich w terenie.

pomiary powykonawcze
geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe

Inwentaryzacji powykonawczej podlegają wszystkie nowe budynki, budowle, przyłącza, sieci uzbrojenia terenu oraz pozostałe obiekty budowlane trwale związane z gruntem.
Zgłoszenie budowy do inwentaryzacji jest bezwzględnym obowiązkiem inwestora.
inwentaryzacja przyłączy i sieci energetycznych wykonywana jest po ułożeniu przewodów w wykopie - przed jego zasypaniem.

sytuacyjno-wysokościowych
redakcja i reprodukcja map analogowych
Mapy do celów projektowych (papierowe, DXF,DWG), dla pojedyńczych działek oraz wielkopowierzchniowe. Nasza największa zrealizowana mapa do celów projektowych była zlokalizowana na terenie 6 gmin, 2 powiatów. Łączna powierzchnia opracowania wynosiła 345 hektarów
Kontakt
Wyślij
Opinie 0
    W tej chwili brak opini o tej placówce. Bądz pierszym opiniującym
Dodaj Opinie
Słowa kluczowe
geodeta, mapa, inwentaryzacja, wytyczenie, geodezja, geodeci, usługi geodezyjne, projekt
Twój serwis geodezyjny e-geodeta.com
QR Code