Mapy geodezyjne

e-geodeta.com»artykuly»Mapy geodezyjne
Pojęcie mapy geodezyjne jest rozumiane bardzo szeroko. Definicja mówi nam o geodezyjnym opracowaniu kartograficznym, w obrębie którego wyróżnić można wiele rodzajów i typów. Z prośbą wykonania mapy geodezyjnej zgłaszają się klienci firm geodezyjnych. Trzeba jednak zaznaczyć, że istnieje wiele różnych map geodezyjnych, które podzielić można ze względu na treść i zasięg opracowania, przeznaczenie czy formę. Tylko precyzyjne określenie wymagań i oczekiwań pozwala geodecie stworzyć odpowiednią dokumentację geodezyjną. Jakie mapy geodezyjne wyróżnia się? Gdzie i w jakiej formie można zapoznać się z treścią map geodezyjnych?

Geodezyjne mapy


Mapy geodezyjne podzielić można posługując się kilkoma kryteriami. Jeżeli chodzi o treści prezentowane na omawianych opracowaniach kartograficznych wyróżnia się mapy ogólnogeograficzne oraz tematyczne. Mapy ogólnogeograficzne z uwagi na swój charakter są nośnikiem bardziej ogólnych i uproszczonych danych. Z kolei mapy tematyczne to opracowania poświęcone określonemu zagadnieniu w sposób bardziej szczegółowy przedstawiające wybrane zjawiska. Z uwagi na przeznaczenie wykonywanej mapy wskazać należy przede wszystkim mapę zasadniczą stanowiącą obejmującą swym zasięgiem całe terytorium kraju. Mapy geodezyjne Polski prowadzone są przez Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej właśnie w postaci mapy zasadniczej. Inną postać i przeznaczenie posiada mapa do celów projektowych. Jest ona przede wszystkim niezbędnym elementem w postępowaniu mającym na celu uzyskanie pozwolenia na budowę. Powstaje na bazie pobranej z ośrodka mapy zasadniczej terenu. Jeszcze innym typem jest mapa inwentaryzacyjna. Jest ona wykonywana już po zrealizowaniu projektu budowy domu bądź zrealizowaniu przyłącza sieci uzbrojenia terenu. Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna jest niezbędna do zgłoszenia danego budynku do użytkowania. Mapy geodezyjne działek mogą mieć ponadto posiać cyfrową (mapa numeryczna) albo analogową.

Mapy geodezyjne online


Mapy geodezyjne w Internecie podzielić można na kilka rodzajów. Najbardziej popularne są mapy geodezyjne satelitarne. Udostępniane przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy pomocy portalu  geodezyjne mapy Polski służą jedynie do przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej działki czy oszacowania jej powierzchni. Oznacza to, że udostępniane i pozyskiwane w ten sposób informacje nie mogą być podstawą do wykonania czynności administracyjnych i urzędowych stanowiącej element procedury np. podziału nieruchomości czy pozwolenia na budowę. Udostępnianie map geodezyjnych online sprowadza się zatem wyłącznie do ułatwienia odnajdywania określonych działek czy danych o charakterze katastralnym. Jak czytać mapy geodezyjne? Udostępniana mapa geodezyjna Polski posiada jednolite oznaczenia, które szczegółowo zostały opisane w Instrukcji K-1 posiadającą formę rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 24 marca 1999 roku. W przypadku pozyskiwania podstawowych danych w odnalezieniu właściwego obiektu powinien pomóc nam system wyszukiwania dołączany do geodezyjnych map Polski online.