Przedsiębiorstwo Geodezyjno Kartograficzne INTERGEO Piotr Behra

e-geodeta.com»opolskie»Opole»Przedsiębiorstwo Geodezyjno Kartograficzne INTERGEO Piotr Behra
 • Opole 45-129
  ul. Kępska 2
  Opolskie
 • 601 532 413
 • https://intergeo.ns48.pl/

Świadczone usługi

geodezyjna obsługa procesu inwestycyjnego na każdym etapie
geodezyjna obsługa inwestycji
Kompleksowa obsługa geodezyjna obiektów przemysłowych, hydrotechnicznych, mieszkaniowych, dróg i mostów obejmująca m. in.:
 • wytyczenie granic inwestycji,
 • pomiar i obliczenie kubatury mas ziemnych (numeryczny model terenu metodą skaningu 3D z wykorzystaniem Trimble VX Spatial Station i Trimble Business Center),
 • wytyczenie osi obiektu na każdym etapie,
 • pionowość konstrukcji, badanie przemieszczeń ustawianie osiowości elementów konstrukcyjnych, turbin, pieców, kotłów, jazów itp.
 • pomiary zanikowe, powykonawcze, kosztorysowe i rozliczenie etapów budowy.
 • wykonanie dokumentacji powykonawczej do przekazania obiektu.
pomiary rzeźby terenu
geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe

Sporządzenie map: do celów projektowych, powykonawczych, do celów prawnych i innych w różnych skalach

 

ustalanie i okazanie granic nieruchomości
rozgraniczenia i podziały nieruchomości

wznawianie znaków granicznych, badanie stanu prawnego nieruchomości, sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, ustalenie linii brzegowej.

prace związane z regulacją sieci wodnych i budownictwa hydrotechnicznego
Inne prace geodezyjne
Sondowanie dna rzek, jezior, zbiorników i akwenów wodnych przy użyciu łodzi i echosondy hydrograficznej simrad EA400SP-710kHz (BATYMETRIA)
Kontakt
Wyślij
Opinie 0
  W tej chwili brak opini o tej placówce. Bądz pierszym opiniującym
Dodaj Opinie
Słowa kluczowe
INTERGEO, Piotr Behra, Przedsiebiorstwo Geodezyjne, Usługi geodezyjne, Geodezyjna obsługa inwestycji, Geodezja Opole
Twój serwis geodezyjny e-geodeta.com
QR Code