Usługi Geodezyjne i Klasyfikacja Gruntów Rafał Brodowski

e-geodeta.com»mazowieckie»Pionki»Usługi Geodezyjne i Klasyfikacja Gruntów Rafał Brodowski
  • Pionki 26-670
    Czarna Kolonia 82A
    Mazowieckie
  • 782866512

Strona Główna

GEODETA UPRAWNIONY świad. GGK nr 22278

Klasyfikator gruntów i kartograf gleb świad. nr 365

Wykonujemy następujące usługi geodezyjno -€“ kartograficzne:

· mapy sytuacyjno -€“ wysokościowe dla celów projektowych (zaktualizowane),

· mapy sytuacyjno -€“ wysokościowe do celów opiniodawczych,

· mapy numeryczne,

· opracowania geodezyjne do narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (d. ZUDP),

· tyczenia tras dróg, sieci podziemnych, przyłączy,

· tyczenia budynków, osi konstrukcyjnych,

· wytyczanie reperów roboczych,

· inwentaryzacje powykonawcze budynków,

· inwentaryzacje powykonawcze dróg,

· inwentaryzacje powykonawcze sieci i przyłączy urządzeń podziemnych,

· pomiary powierzchni użytkowych obiektów,

· pomiary niwelacyjne tras ,

· podziały nieruchomości (mapy z projektowanym podziałem, mapy podziałów rolnych),

· wznowienia granic nieruchomości,

· rozgraniczenia nieruchomości,

· mapy do celów sądowych (zasiedzenia, roszczenia, inne),

· pomiary powierzchni upraw, użytków,

· mapy do planu zalesienia,

Usługi związane z gleboznawczą klasyfikacją gruntów w całej Polsce:
- zmiana lasu na inny użytek, odlesianie,
- zmiana gruntu rolnego na leśny,
- klasyfikacja gruntów zalesionych,
- klasyfikacja gruntów zmeliorowanych,
- klasyfikacja gruntów dla zmienionych użytków gruntowych,
- klasyfikacja gruntów które nie były wcześniej objęte klasyfikacją,
- opinia o pochodzeniu gleby (gruntów).

Kontakt
Wyślij
Opinie 0
    W tej chwili brak opini o tej placówce. Bądz pierszym opiniującym
Dodaj Opinie
Słowa kluczowe
geodeta Kozienice, geodeta Pionki, geodeta Radom, tyczenie budynku, mapa do celów projektowych, podział działki, wznowienie granic, klasyfikator gruntów
Twój serwis geodezyjny e-geodeta.com
QR Code