Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

e-geodeta.com»artykuly»Pomiary sytuacyjno-wysokościowe
Każdy z nas prędzej czy później jest zmuszony daną sytuacją skorzystać z usług geodety, o czym doskonale zdają sobie sprawę osoby będące w trakcie budowania domu bądź podziału nieruchomości. Warto poświęcić trochę czasu i zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat świadczonych przez firmy geodezyjne usług.

Pomiary geodezyjne


Wyróżnia się kilka rodzajów pomiarów geodezyjnych różniących się między sobą przeznaczeniem uzyskanych wyników a także metodą przeprowadzania badań. Jednym z nich są pomiary sytuacyjno-wysokościowe określane również mianem trachimetrii. Wykonujący je geodeta wykorzystuje w trakcie ich realizacji metodę biegunową. Opierając się na niej wyznacza położenie punktów szczegółowych na płaszczyźnie. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe, jak sama nazwa wskazuje określają także wysokość mierzonych obiektów. Rezultaty wykonanych pomiarów dokumentowane są w dzienniku trachimetrycznym, a także sporządzonym szkicu terenu, w jakim odpowiednio zaznaczane są punkty wysokościowe i sytuacyjne. Jeżeli dany geodeta nie wykorzystuje tradycyjnego trachimetru a używa jego elektronicznej wersji uzyskane dane zapisuje w pamięci wewnętrznej danego sprzętu lub innych przenośnych nośnikach danych. Ostatecznym rezultatem przeprowadzonych pomiarów geodezyjnychmapy sytuacyjno-wysokościowe.

Mapy sytuacyjno-wysokoścriowe


Mapa sytuacyjno-wysokościowa
zostaje sporządzona na bazie odbitki mapy zasadniczej danego terenu. Otóż przedstawia ona zmiany sytuacyjne i wysokościowe, jakie zaszły na poddanym pomiarom gruncie. Stanowi on jedną z pierwszych prac związanych z realizacją inwestycji, bowiem określa, jak dany projekt zrealizować na danym gruncie.