Rodzaje pomiarów geodezyjnych

e-geodeta.com»artykuly»Rodzaje pomiarów geodezyjnych
W geodezji wykorzystywane są ze względu na przeznaczenie zdobytych wyników badań trzy rodzaje pomiarów.

Pierwszą grupę stanowią pomiary poziome, nazywane inaczej sytuacyjnymi. Są one  przeznaczone przede wszystkim do określenia wzajemnego położenia na mapie szczegółów terenowych.

Drugi rodzaj pomiarów związany jest z ukształtowaniem powierzchni Ziemi. Pomiary pionowe (wysokościowe) służą do ustalenia ukształtowania danego terenu, które odzwierciedlane są w postaci stworzonych dla tych potrzeb map.

Ostatni typ pomiarów geodezyjnych jest kombinacją dwóch poprzednich. Pomiary te są określane mianem wysokościowo-sytuacyjnych. W wyniku ich przeprowadzenia sporządza się mapy odzwierciedlające jednocześnie wzajemny układ szczegółów terenowych i rzeźbę terenu.