Rozporządzenie w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji s

e-geodeta.com»artykuly»Rozporządzenie w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji s
Geodezja i kartografia jest nauką powiązaną z wieloma dziedzinami. Obok tych najbardziej oczywistych jak matematyka pojawiają się także te mniej kojarzone z działalnością firm geodezyjnych jak na przykład informatyka. Okazuje się jednak, że profesjonalista zajmujący się tyczeniem budynków albo inwentaryzacją powykonawczą musi doskonale znać przepisy prawa dotyczące swojej dziedziny, a jego wiedza powinna być kompleksowa i kompletna. Ciągłe trzymanie ręki na pulsie stanowi niemałe wyzwanie, jednak tylko ono będzie gwarancją wysokich kwalifikacji i jakości świadczonych usług.

21 marca 2013 r. w "Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej" ukazało się Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji wypełnia delegację, która została zawarta w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne obowiązującej od 1989 r.

Rozporządzenie poświęcone jest sześciu zagadnieniom. Po pierwsze określa zakres informacji, które gromadzone są w bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Druga część rozporządzenia dotyczy zakresu informacji, jakie gromadzone są w bazie danych obiektów topograficznych posiadających szczegółowość zapewniającą tworzenia standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:5000.

Trzecia część omawianego aktu normatywnego poświęcona jest organizacji, trybowi a także standardom technicznym, które muszą towarzyszyć tworzeniom bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych, której poświęcona jest druga część ustawy.

Kolejne dwa rozdziały rozporządzenia zawierają informacje określające tryb i zasady techniczne aktualizacji a także udostępniania wyżej wskazanych baz danych.

Tryb i standardy techniczne tworzenia mapy zasadniczej w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000 i 1:5000 są ostatnim z zagadnień, które określone zostały w rozporządzeniu.

Dodatkowo do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zostały dołączone załączniki. Załącznik pierwszy zawiera katalogi obiektów bazy danych GESUT i BDOT500 a także  Modelu Podstawowego. Załącznik 2 to klasyfikacja obiektów bazy danych GESUT i BDOT500 na trzech poziomach szczegółowości wraz z oznaczeniami kodowymi. To w jaki sposób powinny być wprowadzane obiekty do omawianych baz danych ujęte jest w załączniku numer 3. Załącznik 4 przedstawia schematy aplikacyjne UML i GML dla baz danych GESUT i BDOT500 a także Modelu Podstawowego. Kolejny załącznik do rozporządzenia zawiera wykaz obiektów, które pozyskiwane są z baz danych EGiB, GESUT, PRG, PRPOG, BDOT500, BDSOG. O tym, jaki jest katalog obiektów mapy zasadniczej i Modelu Podstawowego możemy przekonać się zapoznają się z 6 załącznikiem do rozporządzenia. 7 załącznik wskazuje natomiast jakie są standardy techniczne tworzenia mapy zasadniczej, natomiast załącznik 8 określa schematy aplikacyjne UML i GML dla mapy zasadniczej i modelu podstawowego.

Zgodnie z literą prawa rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji obowiązywało będzie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia. Przepisy wejdą zatem w życie już 4 kwietnia 2013 r.  Z tego względu dobrze jest się zapoznać z nimi już dziś. Treść ustawy znaleźć można w "Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej" poz. 383.