Tyczenie- czym jest i w jaki sposób przebiega jego wykonanie

e-geodeta.com»artykuly»Tyczenie- czym jest i w jaki sposób przebiega jego wykonanie
     Tyczenie jest jedną z podstawowych prac wykonywanych przez geodetów na samym początku budowy. Ma ono za zadanie wskazać położenie obiektu budowlanego w terenie w odniesieniu do położenia innych obiektów. Oznacza to,  że jeżeli kupiłeś działkę i zamierzasz wybudować na niej jakikolwiek obiekt, którego budowę zgodnie z literą prawa musi poprzedzać uzyskanie zgody na budowę wydane przez uprawnione organy, powinieneś zgłosić się do geodety. Zanim jednakże do tego przystąpisz powinieneś posiadać projekt obiektu, który zamierzasz wybudować. Firma geodezyjna z dowolnej miejscowości np. Mikołajek, Mrągowa, Szczytna, Ełku lub Giżycka, której zlecisz wykonanie tyczenia przygotuje specjalistyczne opracowanie projektu oraz materiały, które niezbędne będą do przeprowadzenia zamierzonej pracy. Po etapie przygotowań geodeta przeprowadzi pomiary w terenie, natomiast po wykonaniu prac przekaże on szkic tyczenia jako dowód jego realizacji wykonawcy i dokona wpisu do dziennika budowy. Czas od momentu otrzymania zlecenia do jego zakończenia może się wahać w zależności od skomplikowania konstrukcyjnego danego obiektu budowlanego. Stąd przy zlecaniu wykonania tyczenia należy indywidualnie uzgodnić z geodetą termin ukończenia prac.

W jaki sposób odbywa się tyczenie?

     Jak już wspomniano tyczenie jest pracą wykonywaną przez uprawnionego do tego geodetę i polega na wyniesieniu na grunt założeń projektu budowlanego. Podlegają mu z reguły główne punkty osiowe budowli, a dokładność omawianego pomiary geodezyjnego z reguły nie jest mniejsza niż 10 cm. Tyczenie budynków opiera się z zasady na wytyczeniu  jego głównych osi konstrukcyjnych. Zdarza się, że tyczy się także nieprzekraczalne linie zabudowy. Jednakże w przypadku obiektów liniowych (np. drogi, wodociągu, kanału, linii kolejowej, wału przeciwpowodziowego, kanalizacji kablowej) tyczeniu poddane są punkty załamania osi przebiegu i punkty węzłowe tyczonego obiektu.
     Poza tym wyróżnia się cztery metody przeprowadzania omawianego pomiaru realizacyjnego. Pierwszą z nich jest tyczenie biegunowe. Tyczenie rzędnych i odciętych nazywane jest metodą ortogonalną. Dwiema ostatnimi metodami tyczenia budynków opierają się na przecięciach kierunków oraz wcięciach kątowych i liniowych. Jednakże każda z metod opiera się na osnowie realizacyjnej.