Wznowienie granic nieruchomości

e-geodeta.com»artykuly»Wznowienie granic nieruchomości
Wśród całej grupy usług geodezyjnych wskazać można kilka ich rodzajów. Różnią się one nie tylko koniecznością posiadania odmiennych uprawnień geodezyjnych, ceną bądź czasem realizacji. Jedne usługi geodezyjne są wykonywane znacznie częściej niż inne. Bez wątpienia zaliczyć do nich należy wznowienie znaków granicznych. W jaki sposób wykonuje się tego typu prace geodezyjne? W jakiej sytuacji należy wznowić znaki graniczne? Jak wygląda procedura wznawiania znaków? Nie trać okazji i już teraz zapoznaj się z poniższym artykułem, a poznasz odpowiedzi na te i inne pytania.

Punkty graniczne działki


Zanim dowiemy się w jaki sposób odbywa się wznawiania znaków granicznych warto jest dowiedzieć się, jaka jest różnica między punktami granicznymi i znakami. Pierwsze z nich definiowane są jako punkty, które określają przebieg granicy nieruchomości. W uproszczony sposób są one punktami załamania granicy. Jeżeli mamy do czynienia z działką, która jest czworokątem wówczas mamy do czynienia z 4 punktami granicznymi. Znaki graniczne natomiast to nic innego jak znak wykonany z trwałego materiału ułożony w punkcie granicznym. Znakiem granicznym może być również trwały element zagospodarowania danego terenu. Jaką formę może posiadać znak geodezyjny? Przede wszystkim wskazać trzeba przede wszystkim na elementy betonowe, kamienie, butelki albo pale wykonane z drewna określane mianem palików geodezyjnych. Należy dodatkowo zaznaczyć, że znaki umieszczane w miejscu punktów granicznych działki podlegają ochronie. Ich celowe usuwanie, naruszanie, niszczenie i przesuwanie podlega sankcji karnej. Kiedy najczęściej wykonywane jest wznowienie punktów granicznych?

Wznowienie znaków granicznych


Oznaczenie punktów granicznych jest nam potrzebne przede wszystkim, gdy nie jesteśmy pewni co do przebiegu granicy i chcemy uniknąć wszelkiego rodzaju niejasności, jakie mogą pojawić się z biegiem czasu. Dodatkowo określenie granic działki jest niezbędne, gdy zamierzamy ogrodzić nieruchomość. Należy zaznaczyć, że ze wznowieniem punktów granicznych mamy do czynienia wówczas, gdy oznaczenia zostały zniszczone czy przesunięte, ale granice działki zostały uprzednio skonkretyzowane w dokumentacji. W jaki sposób odbywa się oznaczanie punktów granicznych? Chęć wznowienia punktów granicznych należy zgłosić wybranej firmie geodezyjnej. Geodeta uprawniony zgłasza prace do PODGiK, a następnie opierając się na istniejącej dokumentacji przeprowadza analizę możliwości wznowienia znaków granicznych. W przypadku zajścia potrzeby geodeta wykonuje odpowiednie pomiary umożliwiające określenie położenia punktów granicznych. Następnie powiadamiane są strony, a więc właściciele działek granicznych. Ważne jest, że o toczącej się pracy strony zawiadamiane są drogą pisemną. W przypadku nie stawienia się któreś ze stron bądź ich przedstawicieli czynności geodety nie są wstrzymywane. Kolejnym etapem jest wznowienie punktów granicznych, ewentualne dokonanie powtórnych pomiarów oraz spisanie protokołu z przeprowadzonych prac. W przypadku pojawienia się sporu dotyczącego położenia punktów granicznych geodeta zawiadamia o możliwości wystąpienia w tej spawie bezpośrednio do sądu.