Geodeci z Żywca

Szukaj

Geodeta Żywiec

Posiadane domu na własność jest marzeniem każdego z nas. Najczęściej nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie wiele formalności należy załatwić. Do wykonania niektórych z nich niezbędna będzie fachowa rada specjalisty z branży geodezyjno-kartograficznej. Zanim zlecisz wykonanie podziału działki firmie geodezyjno-kartograficznej z Żywca poleconemu przez gminę skorzystaj z katalogu firm na stronie e-geodeta.com. W kilka sekund zapoznasz się z cennikiem geodetów z Żywca. Doceń siłę konkurencyjności i już teraz sam oceń, jakie przedsiębiorstwo najszybciej wykona zleconą przez Ciebie pracę.

SZUKAJ
Geodeci w województwach
 • dolnośląskie

 • kujawsko-pomorskie

 • lubelskie

 • lubuskie

 • łódzkie

 • małopolskie

 • mazowieckie

 • opolskie

 • podkarpackie

 • podlaskie

 • pomorskie

 • śląskie

 • świętokrzyskie

 • warmińsko-mazurskie

 • wielkopolskie

 • zachodniopomorskie

e-geodeta.com»śląskie»Żywiec
Firmy z regionu
34-300 Żywiec
ul. Legionów 21B/3

Wykonujemy następujący asortyment robót: 1. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe niezbędne do projektów kanalizacji , wodociągów , sieci gazowych, teletechnicznych i energetycznych, obiektów budowlanych ,regulacji rzek i potoków, projektów dróg itp. 2. Pomiary realizacyjne związane z tyczeniem budowli i budynków oraz tras podziemnego uzbrojenia terenu . 3. Kompleksowa obsługa inwestycji. 4. Przekroje podłużne i poprzeczne oraz obliczenia objętości mas ziemnych. 5. Pomiary przemieszczeń i odkształceń poziomych i pionowych. 6. Tworzenie numerycznej bazy informacji o terenie z wykorzystaniem programów: EW-mapa, Micro-Station ,Mikromap, AutoCad 7. Przygotowanie dokumentacji do wykupu i wywłaszczeń, a) Podziały nieruchomości b) rozgraniczenia , c) wznowienia granic działek budowlanych, rolnych i leśnych d) regulacja stanu prawnego nieruchomości. 8. Inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych oraz a) sieci wodociągowych, b) sieci kanalizacyjnych c) sieci teletechnicznych , d) sieci energetycznych i innych. 9. Opracowanie operatu ewidencji gruntów w systemie informatycznym oraz obsługę programów w tym zakresie. Wyrysy i wypisy z operatu ewidencji gruntów. Wyrysy do celów budowlanych. Wyceny i szacowanie nieruchomości. Podziały fizyczne budynków Projekty architektoniczne.

Polecana Placówka
34-300 Żywiec
Osiedle 700 lecia 25

Zakres Prac: -mapy do celów projektowych -tyczenie obiektów budowlanych -inwentaryzacja powykonawcza -podziały i rozgraniczenia nieruchomości -wznawianie/wyznaczanie/ustalanie granic -mapy do celów prawnych

34-300 Żywiec
os. 700-Lecia 4/63

34-300 Żywiec
ul. Jodłowa 14

34-300 Żywiec
Kościuszki 42

34-300 Żywiec
ul.Grapa 684

34-300 Żywiec
ul. Górska 6

Słowa kluczowe

geodeta, geodezja, usługi geodezyjne, mapy geodezyjne, geodeci, pomiary, pomiary powykonawcze, sprzęt geodezyjny, sporządzanie map, tyczenie budynków, tyczenie budowli, inwentaryzacje budynków, uzbrojenia terenu, mapy numeryczne, mapy analogowe, mapy do celów projektowych, geodezja usługi sprzęt, sprzęt pomiarowy, podziały pomiary, terenowe, geodeta żywiec, geodeci z żywca