Co to jest kartografia?

e-geodeta.com»artykuly»Co to jest kartografia?
Na pewno choć trochę interesując się geodezją zauważyłeś, że często towarzyszy jej pojęcie kartografii. Niestety nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jaka relacja zachodzi między tymi dwiema wzajemnie się przenikającymi naukami. Być może, kiedy dowiemy się, czym jest kartografia i jakie są jej główne założenia, wówczas lepiej zrozumiemy zagadnienia oraz historię geodezji. Jeżeli zatem chcesz wiedzieć, co kryje się pod pojęciem kartografii przeczytaj poniższy artykuł.

Geodezja i kartografia


Uogólniając można stwierdzić, że związek geodezji i kartografii jest bardzo bliski, ponieważ o ile pierwsza ze wymienionych nauk zajmuje się pomiarami, o tyle druga zajmuje się przedstawieniem graficznych wcześniej przeprowadzonych prac. Zatem trudno wyobrazić sobie, aby mogły one funkcjonować w izolacji. Co więcej ich wzajemny związek istnieje już od początków istnienia i nadal bez zmian jest silny. Nie sposób więc w pełni zrozumieć wiedzy z zakresu geodezji bez znania choćby podstawowych informacji na temat kartografii. Nie trać zatem czasu i zobacz, czym charakteryzuje się omawiana nauka o mapach.

Historia kartografii


Mówiąc o historii kartografii na początku warto wyjaśnić etymologię tego słowa. Otóż pochodzi ono od dwóch greckich słów oznaczających arkusz papieru i pisanie. Już na podstawie samej nazwy możemy określić, że przedmiotem kartografii jest tworzenie map. Oczywiście jest to znaczne uproszczenie, ponieważ nauka ta obejmuje także teorię oraz metody ich wykonywania czy też użytkowania oraz odczytywania. Widzi się w niej połączenie techniki i estetyki, opierające się na założeniu, że rzeczywistość przestrzenna może być odwzorowywana w postaci map. Same początki kartografii są zagadnieniem dyskusyjnym, ponieważ nieostre jest definicja mapy. Odwzorowania powierzchni i kształtu ziemi można już odnaleźć w starożytnych malowidłach ściennych. Znaczny rozwój omawianej nauki nastąpił w okresie XV- XVII wieku, gdzie sprawę ich sporządzania ułatwił wynalazek chociażby prasy drukarskiej. Kolejnym wielkim przełomem jest wiek XX, w którym nowe techniki cyfryzacji wywołały swoistą rewolucję w jej obrębie. Należy zaznaczyć, że mapy kartograficzne nie zawsze rozpatrywane są jako przedmioty użytkowe służące dokumentacji, lecz również nie raz określane są mianem dzieł sztuki.