Dowody na kulisty kształt Ziemi

e-geodeta.com»artykuly»Dowody na kulisty kształt Ziemi

O tym, że Ziemia na kształt zbliżony do kuli dowiadujemy się już na początku naszej edukacji. Współcześnie dysponujemy znacznie bogatszą argumentacją niż miało to miejsce jeszcze kilkaset lat temu. Wspomnieć tu należy chociażby zdjęcia lotnicze albo kosmiczne. Przeczytaj poniższy artykuł a dowiesz się, w jaki sposób wykształciło się twierdzenie na temat kulistości Ziemi oraz jakie dowody w związku z tym były przytaczane.

Kształt Ziemi

Określenie kształtu Ziemi z oczywistych względów na doniosłe znaczenie na dokładność wykonywanych pomiarów geodezyjnych. Początkowo dominował pogląd mówiący, że Ziemia jest płaska. I choć geodezja niższa może nadal opierać się na takich domniemaniach bez ryzyka błędnych pomiarów, to jednak już setki lat temu zauważono, że Ziemia jest okrągła. Współcześnie nie mamy co do tego żadnych wątpliwości, zwłaszcza że dysponujemy dziś liczną grupą niezbitych dowodów uzyskiwanych dzięki nowym technologiom. W jaki sposób argumentowano niegdyś swoje poglądy na kształt Ziemi?

Trzy dowody na kulisty kształt Ziemi

Najbardziej znane są następujące trzy dowody na kulisty kształt Ziemi. Po pierwsze dostarcza nam je obserwacja linii widnokręgu. Kiedy dokładnie się jej przyjrzymy okazuje się, że wraz ze wzrostem wysokości zwiększa się jego powierzchnia. Poza tym zauważono, że trakcie zaćmienia Księżyca na jego powierzchni odbija się cień Ziemi zbliżony do koła. Co więcej niezbytym dowodem na kulistość naszej planety było znikanie za horyzontem statków oddalających się od lądu.