Fotogrametria lotnicza

e-geodeta.com»artykuly»Fotogrametria lotnicza
Pod pojęciem współczesnej geodezji mieści się całe bogactwo różnorodnych dziedzin nauki i techniki. Wykonywanie pomiarów i tworzenie map nierzadko opiera się na osiągnięciach innych dyscyplin. Z taką sytuacją mamy do czynienia podczas wykorzystywania chociażby narzędzi informatycznych. Innym przykładem ilustrującym taką sytuację jest fotogrametria. Co kryje się pod tym pojęciem? Co to jest fotogrametria lotnicza? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Fotogrametria


Zanim poznamy dwa podstawowe rodzaje fotogrametrii warto jest poznać jej istotę. Fotogrametria to nic innego jak dziedzina nauki i techniki, która w głównym nurcie swoich zainteresowań posiada odtwarzanie kształtu terenu, jego rozmiarów oraz wzajemnego położenia obiektów na podstawie zdjęć fotogrametrycznych. Czym charakteryzują się tego rodzaju materiał źródłowy? Zdjęcia fotogrametryczne posiadają zwykle większy format, a specjalne aparaty przeznaczone do ich wykonywania niwelują zjawisko zniekształcania obrazu przez soczewkę. Wyróżnia się dwa rodzaje fotogrametrii. Po pierwsze jest to posiadająca dłuższą tradycję fotogrametria naziemna. W tym przypadku zdjęcia wykonywane są z punktu znajdującego się na płaszczyźnie Ziemi. Drugim rodzajem jest fotogrametria lotnicza określana również mianem areofotogrametrii. Częstokroć wskazywane są jej zalety, do których zaliczyć należy przede wszystkim łatwość doboru stanowiska, dobry wgląd w teren a także łatwość w opracowywaniu zdjęć lotniczych terenów płaskich.


Areofotogrametria


Fotogrametria lotnicza wykorzystuje takie narzędzia jak kamery lotnicze, które umieszczane są w balonach, helikopterach i samolotach. Niemałe znacznie posiadają tutaj również zdjęcia satelitarne.  Wyróżnia się kilka rodzajów zdjęć lotniczych w zależności od tego w jakiej płaszczyźnie zostały wykonane. Są to zdjęcia pionowe, prawie pionowe, nachylone oraz ukośne. Równie ważna jak fotogramy (zdjęcia fotogrametryczne) jest fotointerpretacja. Zwykle na początku rozpoznawane są obiekty, których położenie nie wzbudza żadnych wątpliwości. Dopiero później określane są bardziej szczegółowe informacje odczytywane z otrzymanych zdjęć. Fotointerpretacja wykonywana być może na trzy sposobu. Po pierwsze wspomagana jest obserwacjami w terenie. Po drugie fotointerpretacja dokonywana jest przy pomocy narzędzi ułatwiających widzenie stereoskopowe. Połączenie tych dwóch rodzajów stanowi trzeci sposób przeprowadzania fotointerpretacji. W wyniku przetworzenia obrazu fotograficznego i dopasowania go do jednej skali i wpasowanych na punkty osnowy geodezyjnej otrzymywana jest ortofotomapa.