Koniec z pozwoleniem na budowę

e-geodeta.com»artykuly»Koniec z pozwoleniem na budowę
Zniesienie wymogu uzyskania pozwolenia na budowę w trakcie budowy domy rodzinnego to jedna z wielu zmian , które mają ułatwić i przyspieszyć procedurę spełniania koniecznych wymogów formalnych związanych z powstawaniem nowych obiektów. We wtorek rząd uchwalił nowelizację ustawy Prawo budowlane. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać w 3 miesiące od ich ogłoszenia. Jakie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy? Czy pozwolenie na budowę przestanie obowiązywać wszystkich zainteresowanych? Jakie jeszcze ułatwienia przygotowali ustawodawcy?


Zniesienie pozwolenia na budowę


Dzięki przyjętej nowelizacji bez pozwolenia na budowę będziemy mogli wybudować lub przebudować jednorodzinny dom. Nowe prawo budowlane określa jednak, że o decyzję w sprawie pozwolenia na budowę nie będziemy musieli się starać wyłącznie wtedy, gdy obszar oddziaływania budynków nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją. Oznacza to, że o pozwolenie na budowę nadal będą musieli się starać inwestorzy, których nieruchomość ma powstać np. na granicy działek i może być uciążliwa dla sąsiadów. Nowelizacja ustawy Prawo budowlane zamienia konieczność uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę na zgłoszenie budowy z projektem budowlanym. Zainteresowany do wniosku załącza dokumenty, które wymagane były również w procedurze uzyskania pozwolenia na budowę. Nowe przepisy zakładają, że po złożeniu przez petenta zgłoszenia budowy starosta ma 30 dni na to, by wnieść ewentualny sprzeciw do zgłoszenia. Istotna zmiana polega zatem na tym, że to nie starosta decyduje o możliwości wybudowania budynku, lecz może zgłosić co do jego powstania sprzeciw. Nowe przepisy wprowadziły więc inny tryb postępowania administracyjnego.


Nowe prawo budowlane


Nowelizacja ustawy Prawo budowlane autorstwa Resortu Rozwoju i Infrastruktury to tylko częściowy efekt prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. Wynikiem prac ma być projekt całościowego kodeksu urbnistyczno-budowlanego, który ma zostać ukończony na początku 2015 roku. Jednak już przyjęta przez sejm nowelizacja wprowadza szereg zmian. Do projektu budowlanego nie będzie konieczne załączanie oświadczeń o zapewnieniu energii, wody, ciepła i gazu ani o warunkach przyłączenia do sieci. Zaświadczenie zarządcy drogi o dostępie do drogi publicznej będzie wymagana tylko wówczas, gdy będzie dotyczyło dróg krajowych i wojewódzkich. Nowe przepisy znoszą również obowiązek inwestora dotyczący zgłoszenia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Rozszerzono także katalog obiektów budowlanych oddawanych do użytku na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy. Zgodnie z nowymi przepisami należą do nich między innymi stawy, wiaty, warsztaty rzemieślnicze czy stacje obsługi pojazdów. W odniesieniu do obiektów budowlanych oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia skrócony został czas na wniesienie sprzeciwu przez organy administracji. Nowelizacja wprowadza 14 zamiast 21 dni na uzyskanie milczącej zgody na użytkowanie. Uregulowano również kwestię terminu, w jakim ma zostać wezwany inwestor do uzupełniania braków formalnych w procedurze wnioskowania o pozwolenie na budowę. Po wejściu nowelizacji w życie, na wezwanie do uzupełnienia braków, organy administracji będą miały 14 dni.

Twórcy projektu nowelizacji ustawy Prawo budowlane zapewniają, że ma ona na celu ułatwienie i przyspieszenie wybudowania domu oraz procedury związanej z rozpoczęciem jego użytkowania.