Geodeci z Koszalina

Szukaj

Geodeta Koszalin

Szukanie godnej polecenia firmy geodezyjnej sprawia Ci spore problemy? Numer telefonu i realizacje to tylko wybrane informacje, które ułatwią Ci odnaleźć najlepszego specjalistę z branży. Korzystając z funkcjonalności naszej wyszukiwarki odnajdziesz wszystkie dane na jednej stronie. Wykonanie mapki do celów projektowych w prosty sposób zlecisz dobrej firmie świadczącej usługi geodezyjne w w Twoim województwie. Nie zaprzątaj sobie głowy niepotrzebnymi sprawami i spraw by budowanie domku letniskowego było prostsze. Wszelkie dokumenty pomoże ci załatwić firma geodezyjna z Koszalina, którą znajdziesz w naszym portalu.

SZUKAJ
Geodeci w województwach
 • dolnośląskie

 • kujawsko-pomorskie

 • lubelskie

 • lubuskie

 • łódzkie

 • małopolskie

 • mazowieckie

 • opolskie

 • podkarpackie

 • podlaskie

 • pomorskie

 • śląskie

 • świętokrzyskie

 • warmińsko-mazurskie

 • wielkopolskie

 • zachodniopomorskie

e-geodeta.com»zachodniopomorskie»Koszalin
75-411 Koszalin
Słoneczników 26

Wykonujemy prace geodezyjne na terenie Koszalina i okolic. Odwiedź naszą stronę internetową www.geodeta.koszalin.pl

75-640 Koszalin
Maszkowo 10d

Działalność na rynku geodezyjnym prowadzimy od pierwszej połowy 2002 roku. Posiadamy sprzęt pomiarowy najlepszych marek, co gwarantuje nam niezawodność. Działamy głównie na terenach powiatów: koszalińskiego, kołobrzeskiego, sławieńskiego, białogardzkiego i szczecineckiego. Obsługujemy wszystkie inwestycje, gdzie potrzebna jest pomoc geodezyjna w branżach: - drogowej ( budowa i przebudowa dróg krajowych, powiatowych, miejskich i gminnych) - energetyczna ( budowa linii napowietrznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia, budowa GPZ oraz elektrowni wiatrowych, budowa przyłączy niskiego napięcia) - telekomunikacyjnej( budowa sieci i przyłączy telekomunikacyjnych) - kanalizacyjnej i wodociągowej ( budowa sieci i przyłączy, budowa przepompowni i oczyszczalni ścieków) - gazowej ( budowa sieci i przyłączy gazowych) - budownictwa wielorodzinnego oraz mniejsze inwestycje jednorodzinne

75-034 Koszalin
Dzieci Wrzesińskich 25/8

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe: - Mapy do celów projektowych - Mapy z inwentaryzacji budynków - Geodezyjna obsługa inwestycji. - Podziały nieruchomości gruntowych jak i budynkowych. - Połączenia działek ewidencyjnych. - Wskazania granic nieruchomości. - Rozgraniczenia nieruchomości - Wyłączenia gruntów z produkcji rolnej lub leśnej - Pomiar osiadanie budowli - Badanie pionowości, - Badanie prostoliniowości - Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej - Sporządzanie projektowych charakterystyk energetycznych - Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło (analiza OZE) - Sporządzanie audytów energetycznych - Projektowanie sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych.

75-343 Koszalin
ul. Na Skarpie 13B/10

Zajmujemy się kompleksową obsługą firm, instytucji publicznych oraz osób prywatnych w zakresie geodezji, kartografii i klasyfikacji gruntów. Wszystkie powierzone nam zadania realizujemy terminowo i z należytą starannością co gwarantuje zawsze wysoką jakość naszych usług.

75-613 Koszalin
Plac Kilińskiego 2

Obsługujemy inwestycje w branżach: - drogowej energetyczna - budowa linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia, budowa GPZ , elektrowni wiatrowych, budowa przyłączy domowych telekomunikacyjnej, kanalizacyjnej i wodociągowej,przepompowni i oczyszczalni ścieków ,gazowej Wykonujemy mapy do celów projektowych i pomiary specjalistyczne

75-708 Koszalin
4-go Marca 38

Firma WINGEO Usługi Geodezyjne Rafał Biernacki, świadczy szeroki zakres usług geodezyjnych. Wszystkie zlecenia realizujemy możliwie szybko i fachowo. Podziały działek, mapy do celów projektowych, wytyczenia i inwentaryzacje budynków.

75-448 Koszalin
H.Kołłątaja 10c/6

Firma świadczy usługi w zakresie geodezji i kartografii a w szczególności: - Mapy do celów projektowych, - Tyczenie obiektów budowlanych, - Inwentaryzacje powykonawcze, - Aktualizacje map, - Pomiary sytuacyjno - wysokościowe - Pomiary realizacyjne, - Podziały/wznowienia/rozgraniczenia nieruchomości.

75-343 Koszalin
Kwiatkowskiego 21B

Usługi geodezyjne: - wskazania granic - podziały i rozgraniczenia działek - mapy do celów projektowych - tyczenia budynków oraz budowli - pomiary realizacyjne - inwentaryzacja powykonawcza - geodezyjna obsługa budowy - nadzór inwestorski

75-355 Koszalin
Sucharskiego 1B/13

75-072 Koszalin
Połtawska 2A/2

Słowa kluczowe

geodeta, firmy geodezyjne, geodezja, usługi geodezyjne, mapy do celów projektowych, mapy, podziały nieruchomości, pomiary, geolog, mapa punktowa, koszalin, sławno, kołobrzeg, zachodniopomorskie, słupsk, pomorskie, mapy numeryczne, obsługa budowli tras komunikacyjnych, pomiary satelitarne, geodeta koszalin, geodeci koszalin, spis firm geodezyjnych, lista firm geodezyjnych w koszalinie, firmy geodezyjne koszalin

Vademecum geodezji

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą albo inne jednostki organizacyjne, których przedmiotem działania jest wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych mają obowiązek zgłosić prace przed przystąpieniem do ich wykonania. Po zakończeniu prac geodezyjnych i kartograficznych podmioty te zobowiązane są do przekazania informacji na ich temat do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.