Kształt Ziemi

e-geodeta.com»artykuly»Kształt Ziemi

Głównym zadaniem geodezji i kartografii jest badanie powierzchni Ziemi. Należy zaznaczyć, że niezwykle istotną rolę w dokładności wykonywanych pomiarów odgrywa ustalenie kształtu przedmiotu badań. Zobacz, jakie w ciągu wieków wykształciły się poglądy na kształt Ziemi oraz jaki ma to wpływ na pracę geodetów oraz kartografów.

Poglądy na kształt Ziemi

W odniesieniu do kształtu Ziemi dominujące znaczenia posiadają dwa głoszone na ten temat poglądy. Jako pierwszy pojawił się głos mówiący o płaskiej Ziemi. To właśnie początkowe obserwacje otoczenia prowadzone przez człowieka kazały mu wierzyć, że Ziemia jest płaska. O oczywistości takiego twierdzenia możemy przekonać się na własnej skórze. Rozglądając się dookoła jako pierwsze na myśl przychodzi nam właśnie to stwierdzenie, a dopiero przywołując poznane w czasie nauki argumenty zauważamy, że jednak Ziemia jest okrągła. Bardziej wtajemniczeni zgodnym głosem natomiast powiedzą, że ma ona kształt elipsy.

Spłaszczenie Ziemi

Należy zaznaczyć,że poglądy na kształt Ziemi mają doniosłe znaczenie dla dokładności pomiarów geodezyjnych. To, że Ziemia jest okrągła wydaje się nam oczywiste, jednakże mało kto wie, że czasami bez żadnych negatywnych konsekwencji możemy traktować ją jako płaszczyznę. Mamy z tym do czynienia w trakcie pomiarów zaliczanych do tzw. geodezji niższej. Okazuje się, że dokonując badań powierzchni mniejszych lub równych kole o promieniu 15,6 km i polu nie większym niż 750 km nie trzeba uwzględniać kulistości Ziemi, a więc jest kształt wówczas traktowany jest jako płaszczyzna.