Mapa do celów projektowych

e-geodeta.com»artykuly»Mapa do celów projektowych
Mapa do celów projektowych jest jednym z rodzajów map geodezyjnych. Jej utworzenie należy zlecić geodecie uprawnionemu do realizacje tego typu usługi geodezyjnej. Czym jednak jest mapa do celów projektowych i w jakich okolicznościach jej wykonanie jest niezbędne? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Mapa do celów projektowych rozporządzenie


Sposób wykonania mapy do celów projektowych oraz jej zakres określony został w rozporządzeniu z 21 lutego 1995 roku, wydanego przez  Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, w sprawie zakresu i rodzaju opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Zgodnie z rozporządzeniem mapa do celów projektowych to opracowanie kartograficzne, które jest niezbędne do wykonania projektu budowlanego. Oznacza to, że mapek geodezyjnych tego typu będziemy potrzebować w celu otrzymania pozwolenia na budowę czy uzyskania warunków zabudowy. Mapa ta dołączana jest również do projektów budowlanych. Należy zaznaczyć, że na treść mapy do celów projektowych ma wpływ sposób jej powstawania. Otóż jest ona geodezyjnym opracowaniem kartograficznym, które powstaje w oparciu o aktualną mapę zasadnicza. Zakres mapy do celów projektowych obejmuje oprócz danych właściwych mapie zasadniczej np. położenie obiektów i szczegółów, które zostały wskazane przez projektanta, granice terenów posiadających różne przeznaczenie. Z regułu zakres mapy geodezyjnej do celów projektowych powinien obejmować obszar inwestycji oraz pasa obejmującego co najmniej 30 m wokół niego. W jaki sposób powstaje mapa do celów projektowych?

Mapy do celów projektowych


Mapa do celów projektowych powstaje na bazie mapy zasadniczej (mapy sytuacyjno-wysokościowej). Opracowaniem mapy składa się z kilku etapów. Po pierwsze geodeta aktualizuje istniejącą mapę zasadniczą. Na początku prace geodezyjne związane z aktualizacją mapy zasadniej muszą zostać zgłoszone do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Dzięki zgłoszeniu prac udostępniane zostają materiały, na bazie których rozpocząć można wykonywanie pomiarów geodezyjnych w terenie. Po skompletowaniu operatu geodezyjnego i poddaniu go kontroli w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej geodeta sporządza mapę do celów projektowych w postaci analogowej albo cyfrowej. Format mapy oraz ilość kopii zależny jest od potrzeb klienta, które ustalone zostają na wraz z przyjęciem zlecenia. Jakie informacje są niezbędne do rozpoczęcia prac nad mapką do celów projektowych? Wystarczy, że klient wskaże wybranej firmie geodezyjnej lokalizację, obręb ewidencyjny oraz numer działki. Cena mapy do celów projektowych ustalana jest indywidualnie i waha się od 500 zł do ponad 1000 zł. Czynnikami warunkującymi koszt wykonania mapy są między innymi wielkość działki, ilość i format kopii czy lokalizacja nieruchomości. Czas realiazji omawianej usługi geodezyjnej jest stosunkowo krótki i wynosi od 2 do 6 tygodni i podobnie jak większość usług świadczonych przez firmy geodezyjne częściowo zależy od wydajności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.