Mapa numeryczna

e-geodeta.com»artykuly»Mapa numeryczna

Jednym z głównych zadań geodezji jest nie tylko dokonywanie pomiarów rozmiarów i kształtu ziemi, lecz również ilustrowanie wykonanych badań w postaci map. Okazuje się, że konieczność posiadania chociażby mapki do celów projektowych niejednokrotnie wymaga od nas skorzystania z usług biura geodezyjnego z okolicy. Wyróżnia się jednak kilka rodzajów map geodezyjnych, co uzależnione jest nie tylko od ich przeznaczenie, lecz również postaci. Bardzo często w geodezji stosowane są mapy numeryczne. Jakie są charakterystyczne elementy takiej mapy? W jaki sposób wykonuje się mapę numeryczną? Nie trać okazji i już teraz przeczytaj poniższy artykuł, by dowiedzieć się na jej temat znacznie więcej.

Co to jest mapa numeryczna?

Mapa numeryczna to nic innego jak mapa cyfrowa. Wykorzystuje się ją od dość niedawna w odróżnieniu od mapy analogowej, której historia sięga tysięcy lat. Mapa cyfrowa zawiera informacje o topologicznych bądź geometrycznych zależnościach wybranych elementów przestrzeni. Mapa numeryczna powstaje w ten sposób, że baza geometryczna zostaje zorientowana topologiczne. Oznacza to, że punkty albo załamania linii posiadające współrzędne X, Y i Z posiadają zdefiniowany związek z innymi obiektami mającymi wskazane współrzędne i są nazwane zgodnie z opisową bazą danych. Mapa numeryczna powstawać może w różny sposób. Po pierwsze źródłem przedstawianych informacji mogą być pomiary geodezyjne terenowe. Obok nich pojawiają się te, dzięki którym posiadane dane uzyskiwane są poprzez metody fotogrametryczne (zdjęcia lotnicze) bądź teledetekcyjne. Numeryczna mapa zasadniczna może być również tworzona poprzez digitalizację istniejących kreskowych map analogowych. Mapa numeryczna jest głównym elementem Systemu Informacji Przestrzennej.

Rodzaje mapy numerycznej

W przypadku mapy numerycznej prezentowane dane mogą posiadać dwie postaci. Pierwszym rodzajem jest mapa rastrowa, na którą składają się regularne siatki pól podstawowych zorganizowanych wierszy i kolumny. Niestety posiada ona wady, w postaci trudności aktualizacji obrazu oraz pogarszania się jego jakości podczas powiększania obrazu. Mapy rastrowe otrzymuje się w procesie skanowania map. Jest to proces dość łatwy, jednak przechowywanie map rastrowych zajmuje wiele pamięci.

Mapa wektorowa natomiat jest wynikiem digotalizacji przy użyciu digitalizera albo automatycznej wektoryzacji. Mapa wektorowa stanowi zbiór obiektów opisanych w zdalnym układzie współrzędncyh. W jej przypadku wszelkie krzywe zapisywane są w postaci wzorów. Dzięki temu z łatwy sposób można ją akutalizować. Z uwagi na to, że położenie punktów opisane jest w postaci wzorów zajmują one mniejsza ilość pamięci niż mapy rastrowe.

Należy zaznaczyć, że mapy w postaci numerycznej posiadają szereg zalet. Wśród nich wymienić trzeba przede wszystkim łatwość aktualizacji. Poza tym z jednej mapy może w tym samym czasie korzystać wiele osób. Użytkonicy map cyfrowych zwaracją również szczególną uwagę na ich wielowarstwowość i łatwość wyszukiwania informacji.