Geomart-Geodezja

e-geodeta.com»wielkopolskie»Poznań»Geomart-Geodezja
 • Poznań 62-064
  Fabianowska 52d/1
  Wielkopolskie
 • 534 682 649
 • www.geomart.org.pl

Świadczone usługi

wyznaczanie lokalizacji obiektów i urządzeń
geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe

Wykonujemy pomiary sytuacyjno - wysokościowe w tym:

 • Opracowanie map do celów projektowych.
 • Wytyczenie budynków.
 • Wytyczenie sieci uzbrojenia podziemnego.
 • Pomiary inwentaryzacyjne budynków oraz przyłączy do budynków.
 • Pomiary GPS.
 • Cyfrowe opracowanie kartograficzne.
 • Wykrywanie urządzeń podziemnych.
 • Pomiary pionowości wież telekomunikacyjnych.
pomiary powykonawcze
geodezyjne pomiary realizacyjne oraz inwentaryzacyjne

Wykonujemy pomiary realizacyjne w tym:

 • Obsługa geodezyjna budownictwa ogólnego i przemysłowego.
 • Wytyczenia obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, tras itp.
 • Badania przemieszczeń, odkształceń i pionowości.
 • Inwentaryzacja oraz lokalizacja uzbrojenia podziemnego.
 • Inwentaryzacja geodezyjna budynków.
 • Pomiary wysokościowe terenu.
 • Pomiary pionowości wież telekomunikacyjnych.
prace geodezyjne z zakresu ewidencji budynków
rozgraniczenia i podziały nieruchomości

Wykonujemy pomiary związane z ewidencją gruntów w tym:

 • Rozgraniczenia i podział działek.
 • Wznowienie granic nieruchomości.
 • Zakładanie kartoteki budynków.
 • Samodzielność lokali.
 • Pomiary powierzchni użytkowych.
pomiary powykonawcze
geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe

 • Pomiary inwentaryzacyjne budynków oraz przyłączy do budynków.
 • Pomiary inwentaryzacyjne sieci uzbrojenia terenu.
 • Pomiary pionowości wież telekomunikacyjnych.
 • Niwelacja terenu.
wytyczanie nieruchomości
geodezyjna obsługa inwestycji

 • Wytyczenia obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu.
 • Wytyczenie tras.
 • Wytyczenia przyłączy do budynków oraz lokalizacja uzbrojenia podziemnego.
 • Wytyczenia wież telekomunikacyjnych.
pomiary przemieszczeń i odkształceń w czasie trwania budowy
geodezyjne pomiary realizacyjne oraz inwentaryzacyjne
 • Badania przemieszczeń, odkształceń i pionowości.
 • Pomiary pionowości wież telekomunikacyjnych.
 • Pomiar pionowości szybów windowych.
 • Niwelacja precyzyjna obiektów mostowych.
Kontakt
Wyślij
Opinie 0
  W tej chwili brak opini o tej placówce. Bądz pierszym opiniującym
Dodaj Opinie
Słowa kluczowe
Usługi geodezyjne, Geodeta Poznań, Geodeta, Pomiary geodezyjne, wytyczenie budynków, podział działki, Inwentaryzacja geodezyjna budynku, inwentaryzacja przyłączy
Twój serwis geodezyjny e-geodeta.com
QR Code