Rodzaje map

e-geodeta.com»artykuly»Rodzaje map
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że nowe technologie zawładnęły każdą dziedziną naszego życia. Spostrzeżenie takie będzie jak najbardziej uzasadnione jeśli weźmiemy pod uwagę chociażby miejsce internetu pośród tradycyjnych mediów. Do lamusa trafił także widok kierowców poruszających się z mapą w ręku. Czy GPS na zawsze wyparł tradycyjną mapę? Jakie rodzaje map wyróżnia się? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Co to jest mapa?


Historia mapy jest bardzo długa i bogata. Już od początków swego istnienia człowiek starał się w jakiś sposób utrwalać przestrzeń tak, aby później mógł ją odtworzyć. I tak powstawały pierwsze mapy przestawiające jakieś fragmenty powierzchni i kształt Ziemi. Obecnie dysponujemy różnego rodzaju mapami. Dotychczas utrwalano je z reguły w papierowej formie, lecz współcześnie coraz częściej mamy do czynienia z mapami cyfrowymi. Mniej ważny jest sposób utrwalenia danej powierzchni niż to, że dany przedmiot pełni funkcje mapy. Bardzo popularnym jest również podział na mapy tematyczne, czyli takie, które poświęcone są danemu zagadnieniu oraz na mapy wielkoskalowe, małoskalowe czy średnioskalowe, a więc różniące się przyjętą podczas ich sporządzania skalą. Dużą rolę w naszym życiu a zwłaszcza w jego aspekcie związanym z budowaniem nieruchomości odgrywają mapy geodezyjne. Także w tym przypadku możemy mówić o różnych rodzajach map geodezyjnych.

Rodzaje map geodezyjnych


Posiadanie mapy geodezyjnej jest często niezbędnym elementem wielu działań związanych z nabyciem, budową bądź chociażby podziałem nieruchomości. To właśnie ona stanowi efekt przeprowadzonych pomiarów geodezyjnych. Wskazać można trzy główne rodzaje map geodezyjnych. Pierwszą grupę reprezentuje mapa zasadnicza. Określone są w niej przede wszystkim granice działki a także media, które już znajdują się na jej terenie. Bardziej szczegółowe informacje zawarte są w mapie do celów projektowych. Stanowi ona nieodłączny element projektu zagospodarowania działki, jak i stanowi element potrzebny do uzyskania pozwolenia na budowę. Kiedy już nasz budowa domy zakończy się sukcesem kolejnym niezbędne jest wykonanie przez geodetę mapy inwentaryzacyjnej wskazującej efekty wykonanych prac budowlanych.