Studia geodezyjne

e-geodeta.com»artykuly»Studia geodezyjne
Studia z zakresu geodezji i kartografii znajdują się w ofercie każdej wyższej uczelni w Polsce. Czy jednak wybieranie tego kierunku jest odpowiednie dla każdego kandydata? Jakie perspektywy niesie ze sobą ukończenie studiów geodezyjnych? Czy uwolnienie zawodu geodety jest jednoznaczne z tym, że studiowanie geodezji to strata czasu? Wybór ścieżki zawodowej powinien być przemyślany i dostosowany do oczekiwań oraz predyspozycji każdego kandydata. Z tego względu poniższy artykuł jest tylko zbiorem wskazówek i próbą przybliżenia studiów geodezyjnych oraz specyfiki zawodu geodety.

Kierunek geodezja i kartografia


Jak już zostało to wspomniane studia geodezyjne znajdują się w ofercie wielu publicznych i prywatnych uczelni. W związku z popularyzacją kierunków ścisłych, również kierunek geodezja i kartografia zaczyna cieszyć się coraz większym zainteresowaniem, choć nadal nie jest kierunkiem najbardziej obleganym przez kandydatów. Dla kogo studia geodezyjne są najlepszym rozwiązaniem? Z reguły podczas procesu rekrutacyjnego poszukiwani są kandydaci posiadający wysokie noty z egzaminu maturalnego z matematyki, języka obcego oraz jednego z następujących przedmiotów: geografia, fizyka, informatyka. Dodatkowo w programie studiów znajduje się wiele przedmiotów ścisłych, co oznacza, że osoby, które nie osiągnęły wysokich wyników z matematyki czy fizyki będą musiały nadrobić zaległości. Przedmioty pokrewne matematyce i fizyce pojawiają się już na pierwszym roku studiów. Obok nich student uczęszcza na zajęcia dotyczące podstaw geodezji, technik pomiarów czy baz danych. Ilość godzin, rodzaj zajęć a także sposoby ich zaliczania są każdorazowo określane przez uczelnie. Należy zaznaczyć, że uczelnie pod pojęciem geodezja i kartografia studia proponują z reguły studia inżynierskie, składające się z 7 semestrów. Dopiero po ich ukończeniu student może starać się o zdobycie tytułu mgr inż. geodezji i kartografii. Dodatkowo kandydat może wybrać studia geodezyjne ze specjalizacją. Większość uczelni proponuje takie kierunki jak geodezja i geoinformatyka czy geodezja i szacowanie nieruchomości na poziomie studiów inżynierskich. Studia II stopnia natomiast poświęcone być mogą geodezji i szacowaniu nieruchomości, geoinformatyce, nawigacji satelitarnej bądź geodezji gospodarczej.

Co dla przyszłych absolwentów geodezji oznacza uwolnienie zawodu geodety? Deregulacja zawodu geodety dotyczący uprawnień z zakresu pomiarów podstawowych, redakcji map, fotometrii i teledetekcji i polega na obniżeniu konieczności posiadania praktyki zawodowej do 2 lat po ukończeniu studiów wyższych I stopnia oraz zniesieniu obowiązku przystąpienia do egzaminu państwowego. Należy jednak zaznaczyć, że te same uprawnienia zostaną nadane osobom posiadającym średnie wykształcenie geodezyjne, które posiadają 6-letnią praktykę w zawodzie geodety. Z drugiej strony ukończenie studiów geodezyjnych daje możliwość podjęcia studiów podyplomowych takich jak np. pośrednictwo w obronie nieruchomościami, wyceny nieruchomości czy zarządzania nieruchomościami. W przypadku ukończenia jedynie średniej szkoły geodezyjnej taki rozwój kariery zawodowej jest niemożliwy.

Czy warto zatem wybierać studia geodezyjne? Jakie perspektywy zawodowe związane są ukończeniem studiów na kierunku geodezja?

Praca w geodezji


Ukończenie studiów geodezyjnych daje kilka możliwości zatrudnienia. Absolwent geodezji może znaleźć zatrudnienie w firmie geodezyjnej bądź po uzyskaniu uprawnień założyć własną działalność gospodarczą. Osoby, które ukończyły geodezję mogą także znaleźć zatrudnienie w rządowych i samorządowych jednostkach administracji publicznej. Dodatkowo geodeci posiadają odpowiednie uprawnienia do pracowania w przedsiębiorstwach świadczących usługi w zakresie gospodarki nieruchomościami, firmach konsultingowych bądź doradczych.Wraz ze zdobywaniem kolejnych uprawnień i doświadczeń możliwości zatrudnienia w zawodzie geodety zwiększają się. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia geodeci zatrudniani są chociażby w ośrodkach badawczych.

Praca po geodezji
może mieć zatem różny charakter. Podobnie przedstawiają się średnie zarobki związane z wykonywaniem tego zawodu. W zależności od zajmowanego stanowiska, miejsca wykonywania pracy czy posiadanych umiejętności i doświadczeń wynagrodzenie geodety może się wahać od dwóch do nawet kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie. W przypadku prywatnych przedsiębiorstw należy się również liczyć z sezonowością. Zima to najsłabszy finansowo czas dla firm geodezyjnych.