Tachimetr

e-geodeta.com»artykuly»Tachimetr

Wraz z początkiem historii geodezji pojawiły się również przyrządy służące do wykonywania różnego rodzaju pomiarów. Najpierw były to bardzo proste instrumenty pomiarowe, jednak z chwilą potrzeby mierzenia większych obszarów ziemi wynaleziono sprzęt, który umożliwiłby ich dokonywanie. Podobnie współcześnie konieczność posiadania bardziej zaawansowanych instrumentów geodezyjnych związana jest z przeprowadzaniem skomplikowanych bądź obszernych pomiarów. Jednakże nawet podstawowe urządzenia znacznie różnią się od tych stosowanych jeszcze kilkaset a nawet kilkadziesiąt lat temu. Do podstawowych instrumentów, z których korzystają współcześni geodeci zaliczyć należy tachimetr. W poniższym artykule znajdziesz informacje na temat podstawowego sprzętu geodezyjnego a także poznasz tajemnice tachimetru.

Instrumenty geodezyjne

Na rynku znaleźć można dużą różnorodność urządzeń geodezyjnych. Jednakże odmienna jest częstotliowość korzystania z nich. Zwykle jeżeli firma geodezyjna musi skorzystać z danego instrumentu geodezyjnego wyłącznie do wykonania jednej albo kilku pomiarów może skorzystać z wypożyczalni albo też zlecić wykonanie pomiarów firmie specjalizującej się w tego typu usługach. Inne urządzenia geodezyjne są używane do najprostszych prac geodezyjnych i stanowią standardowe wyposażenie każdego biuro geodezyjnego. Wśród nich znaleźć można przede wszystkim niwelator, teodolit oraz tachimetr elektryczny. Pierwsze z wymienionych urządzeń służy do określania różnicy wysokości między dwoma punktami. Natomiast teodolit wykorzystywany jest do określania wielkości pionowych oraz poziomych kątów. Należy zaznaczyć, że w zależności od tego z jakimi rozwiązaniami technicznymi mamy do czynienia w przypadku wskazanych instrumentów geodezyjnych różna jest także dokładność dokonywnych pomiarów. Ostatnim z urządzeń będącym elementem najczęściej stosowanego sprzętu geodezyjnego jest tachimetr.

Co to jest tchimetr?

Tachimetr to narzędzie, które jest połączeniem dwóch prostszych przyrządów. Mianem tachymetru albo tachimetru określa się instrument, jaki wykorzystywany jest do pomiaru kątów poziomych, pionowych a także odległości. Jest to zatem połączenie teodolitu (pomiar kątów) oraz dalmierza (pomiar odległości). Tachimetr elektroniczny określany również mianem stacji pomiarowej posiada budowę bardzo zbliżoną do teodolitu. W uproszczeniu jest to teodolit wyposażony w dalmierz, klawiaturę i system umożliwiający odczyt. Jest to instrument umożliwiający automatyczny odczyt bez konieczności korzystania z lustra dalmierczego. Tachimetry bezlustrowe sprawiają, że wysłana fala odbija się od danego przedmiotu i na tej podstawie określana jest odległość. Im technologia wykorzystywana w tachimetrach jest bardziej zaawansowana, tym obsługa danego instrumentu jest prostsza i wymaga mniejszego nakładu pracy. Tym samym czas, jaki musi zostać poświęcony na wyzczenie określeonych punktów jest dłuższy. Trzeba jednak zaznaczyć, że tachimetry bezlustrowe są droższe niż ich tradycyjne odpowiedniki. Taka inwestycja jednak w perspektywie czasu jest opłacalna.