Teledetekcja

e-geodeta.com»artykuly»Teledetekcja
Teledetekcja to jedno z pojęć, które bardzo często pojawia się w ofercie firm geodezyjnych. Obok pomiarów podstawowych, redakcji map oraz fotometrii teledetekcja jest jedną z prac geodezyjnych, których wykonywanie zostało udostępnione większej liczbie specjalistów z branży geodezyjnej podczas deregulacji zawodu geodety. Co kryje się pod pojęciem teledetekcji? W jaki sposób dokonywane są badania oparte na tej metodzie? Kiedy wykorzystywana jest teledetekcja i jakie ma znaczenie dla klientów firm geodezyjnych? Zapoznaj się z treścia niniejszego artykułu, a dowiesz się więcej na temat teledetekcji.

Co to jest teledetekcja?


Teledetekcja definiowana jest w różny sposób, jednak jej istotą jest badanie różnych właściwości obiektów bez bezpośredniego kontaktu z nimi. Jest to zatem dziedzina wiedzy polegająca na zdalnym pozyskiwaniu informacji na temat przedmiotów. Drugim członem składającym się na definicję teledetekcji jest to, że nośnikiem owych informacji o obiektach jest promieniowanie elektromagnetyczne. To właśnie interpretacja jego zachowania pozwala poznać właściwości badanych przedmiotów. Należy jednocześnie zaznaczyć, że w teledetekcji tylko na niewielką skalę wykorzystywane są inne nośniki, którymi być mogą np. fale dźwiękowe.  Dodatkowo swoisty nośnik informacji w teledetekcji może mieć dwojaki charakter. Z jednej strony pole elektromagnetyczne może być odbijane przez obiekt, w kierunku którego jest wysyłane. Z drugiej natomiast teledetekcja zajmuje się pozyskiwaniem informacji na temat obiektu, który sam emituje promieniowanie elektromagnetyczne. Jakie jest miejsce teledetekcji wśród innych nauk? Bardzo często mówi się jednocześnie o fotogrametrii i teledetekcji. Obok niej dziedziną pokrewną jest między innymi optyka czy grafika komputerowa. W jaki sposób pozyskiwane są dane teledetekcyjne?

Metody teledetekcyjne


Z uwagi na to, czy nośnik informacji w postaci pola elektromagnetycznego jest emitowane przez badany obiekt czy też jest mu ono dostarczane, wyróżnia się kolejno aktywne metody teledetekcyjne oraz pasywne techniki teledetekcyjne. Do metod aktywnych w teledetekcji zalicza się między innymi radary, sodary bądź lidary. Pasywne techniki teledetekcyjne opierają się natomiast na działaniu kamer lotniczych, radiometrów oraz fotometrów. Zdjęcia lotnicze i zdjęcia satelitarne są przykładem teledetekcji pasywnej. Interpretacja danych teledetekcyjnych pozyskanych przy pomocy satelit określana jest mianem teledetekcji satelitarnej. Innym rodzajem teledetekcji jest teledetekcja środowiska. Jej głownym zadaniem jest pozyskiwanie informacji na temat środowiska przyrodniczego. W ten sposób badane być mogą chociażby określane stany wód bądź powierzchnie zalesione. W geodezji teledetekcja jest bardzo pomocną metodą wykonywania prac geodezyjnych związanych z określaniem kształtu, powierzchni i usytuowania obiektów trudno dostępnych bądź znajdujących się na dużym obszarze.