Uczestnicy procesu budowlanego

e-geodeta.com»artykuly»Uczestnicy procesu budowlanego
Czas rozpoczęcia procesu budowlanego nie jest łatwy i często wiąże się z koniecznością poświęcenie znacznej ilości cennego czasu, dlatego zanim do niego przystąpimy powinniśmy zorientować się w omawianej materii, by umiejętnie doprowadzić do jego zakończenia. Skąd należy brać wiadomości na temat procesu budowlanego? Jakie są prawa i obowiązki jego uczestników? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Prawo budowlane


Wiele osób mając zamiar zbudować własny dom albo też inwestując w rynek budowlany w inny sposób nie wie, gdzie znaleźć źródło interesujących go informacji. Jednym z aktów normatywnych poświęconych między innymi procesowi budowlanemu jest ustawa prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku. Składa się ona z 11 rozdziałów, gdzie jeden z nich poświęcony jest właśnie prawom i obowiązkom procesu budowlanego.

Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego


Ustawa wskazuje cztery grupy uczestników procesu budowlanego. Pierwszą stanowi inwestor, drugą inspektor nadzoru inwestorskiego, trzecią projektant, natomiast ostatnią kierownik budowy albo kierownik robót. Do obowiązków inwestora należy przede wszystkim zapewnienie opracowania projektu budowlanego czy też wykonania i odbioru robót budowlanych, a więc ogólnie rzecz ujmując zorganizowanie procesu budowy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Poza tym w uzasadnionych przypadkach, kiedy prace wymagają szczególnych kwalifikacji muszą być one wykonane przez osoby spełniające dane wymagania. Osobą taką w określonych przypadkach jest zawodowy geodeta. Co więcej właściwy organ administracji może także nałożyć chociażby w decyzji o pozwoleniu na budowę dodatkowe obowiązki na inwestora. Głównymi obowiązkami projektanta natomiast jest stworzenie projektu budowlanego zgodnego z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. Innym natomiast zadaniem spoczywającym na jego barkach jest stworzenie wymaganej dla danego typu obiektu dokumentacji technicznej. Natomiast to właśnie kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji budowy a także do zapewnienia realizacji pomiarów geodezyjnych mających na celu wytyczenie obiektu. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdzania jakości wykonywanych robót, ich odbiór a także potwierdzanie faktycznie wykonanych robót. Co ciekawe może on także wydawać polecenia kierownikowi budowy albo kierownikowi robót dotyczących zagadnień określonych szczegółowo w ustawie.