Budowa domu a usługi geodezyjne

e-geodeta.com»artykuly»Budowa domu a usługi geodezyjne
Budowa domu to wieloetapowy proces, podczas którego, zgodnie z literą obowiązującego prawa, należy wielokrotnie skorzystać z usług geodezyjnych. Wybór profesjonalnej firmy geodezyjnej jest kluczowy dla terminowej realizacji inwestycji. Ile razy podczas budowy domu będziemy spotykać się z geodetą? Czy wykonanie wszystkich prac geodezyjnych jest obowiązkowe?

Prace geodezyjne przy budowie domu

Rozpoczynając budowę domu musimy liczyć się z przynajmniej trzema rodzajami usług geodezyjnych, z których przyjdzie nam skorzystać. Już na samym początku korzystne będzie ustalenie terminarzu realizacji prac oraz przepływu informacji między geodetą a architektem. Dzięki temu proces realizacji inwestycji będzie przebiegał sprawniej. Pierwszą z prac geodezyjnych, od której należy rozpocząć budowę domu jest sporządzenie mapy do celów projektowych. W oparciu o nią architekt dokonuje adaptacji projektu, która jest niezbędnym elementem do otrzymania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy z projektem budowlanym. Kolejną pracą geodezyjną jest wytyczenie budynku. Polega ona na określeniu na podstawie projektu budowlanego miejsca na gruncie pod budynek. Po wytyczeniu budynku rozpoczynają się prace budowlane, po których zakończeniu konieczne jest sporządzenie przez geodetę mapy inwentaryzacyjnej. Inwentaryzacja powykonawcza ma za zadanie określić aktualne przestrzenne rozmieszczenie elementów zagospodarowania działki.


Czy wykonanie wszystkich prac geodezyjnych jest obowiązkowe?

Wykonanie wszystkich wyżej wymienionych prac geodezyjnych jest obowiązkowe przy budowie domu. Istnieją jednak usługi, z których warto skorzystać podczas jego budowania. Wznowienie punktów granicznych jest pracą geodezyjną, która polega na określeniu obowiązującej linii granicznej oraz oznaczeniu jej odpowiednimi znakami. Dzięki temu mamy pewność, gdzie na podstawie istniejących dokumentów przebiega granica działki, co pomoże w przyszłości uniknąć nam ewentualnych wątpliwości dotyczących jej przebiegu a także rozpocząć kolejne etapy procesu budowy domu bez ryzyka błędu i poniesienia dodatkowych kosztów związanych np. z koniecznością przeniesienia postawionego niezgodnego ze stanem prawnym ogrodzenia terenu.